Omáčka chrenová( II.stupeň ZŠ ) 150 gramov

Priemerné sacharidy v g: 20,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,1
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,14
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 72,12