Hrachová kaša( II.stupeň ZŠ ) 210 gramov

Priemerné sacharidy v g: 51,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,25
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 40,54