Fazuľa s rajčiakovým pretlakom( II.stupeň ZŠ ) 210 gramov

Priemerné sacharidy v g: 45,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 4,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 45,95