Zemiaky na kyslo( II.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 54,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,21
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 47,71