Prívarok šošovicový( II.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 38,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,16
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 62,66