Prívarok kelový so zemiakmi( II.stupeň ZŠ ) 200 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 90,09