Prívarok kalerábový( II.stupeň ZŠ ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 19,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,11
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 90,45