Prívarok cuketový( II.stupeň ZŠ ) 190 gramov

Priemerné sacharidy v g: 11,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,06
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 163,79