Tarhoňa dusená( II.stupeň ZŠ ) 170 gramov

Priemerné sacharidy v g: 59,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,35
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 28,72