Slovenská ryža( II.stupeň ZŠ ) 160 gramov

Priemerné sacharidy v g: 51,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,83