Ryža zeleninová( II.stupeň ZŠ ) 175 gramov

Priemerné sacharidy v g: 55,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,42