Ryža dusená s hráškom( II.stupeň ZŠ ) 165 gramov

Priemerné sacharidy v g: 58,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,35
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 28,25