Knedľa kysnutá( II.stupeň ZŠ ) 120 gramov

Priemerné sacharidy v g: 65,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,55
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,26