Hranolky pečené v rúre( II.stupeň ZŠ ) 135 gramov

Priemerné sacharidy v g: 57
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,42
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,68