Halušky( II.stupeň ZŠ ) 180 gramov

Priemerné sacharidy v g: 67,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,38
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,55