Žemľovka s tvarohom a jablkami( II.stupeň ZŠ ) 300 gramov

Priemerné sacharidy v g: 94
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,31
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,91