Žemľovka s tvarohom( II.stupeň ZŠ ) 300 gramov

Priemerné sacharidy v g: 86,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,29
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 34,8