Žemľovka s jablkami a orechmi( II.stupeň ZŠ ) 270 gramov

Priemerné sacharidy v g: 92,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,22