Žemľovka s jablkami( II.stupeň ZŠ ) 290 gramov

Priemerné sacharidy v g: 79,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,27
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 36,62