Závin kysnutý s tvarohovou plnkou( II.stupeň ZŠ ) 280 gramov

Priemerné sacharidy v g: 119,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 11,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,43
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,49