Závin kysnutý s makovou plnkou( II.stupeň ZŠ ) 230 gramov

Priemerné sacharidy v g: 133,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 13,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,58
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,22