Kukurica cukrová 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 18,8
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 1,88
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,19
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 53,19