Závin kysnutý s orechovou plnkou( II.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 129
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 12,9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,5
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 20,16