Tvarohové guľky so strúhankou (guľky 240g, džem 25g)( II.stupeň ZŠ ) 325 gramov

Priemerné sacharidy v g: 94,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,29
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 34,36