Šúľance s makom (šúľance 220g, posýpka 30g)( II.stupeň ZŠ ) 308 gramov

Priemerné sacharidy v g: 136
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 13,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,44
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 22,65