Šišky s džemom( II.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 149,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 15
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,58
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 17,34