Palacinky s makom( II.stupeň ZŠ ) 310 gramov

Priemerné sacharidy v g: 102,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,33
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 30,13