Chren 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 22,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,24
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,22
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 44,64