Palacinky jablkové( II.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 94
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9,4
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,36
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 27,66