Palacinky s džemom( II.stupeň ZŠ ) 300 gramov

Priemerné sacharidy v g: 117,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 11,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,39
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 25,51