Osie hniezda( II.stupeň ZŠ ) 220 gramov

Priemerné sacharidy v g: 117,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 11,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,53
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 18,72