Moravské koláče( II.stupeň ZŠ ) 290 gramov

Priemerné sacharidy v g: 147,5
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 14,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,51
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,66