Lievance s lekvárom a tvarohom( II.stupeň ZŠ ) 310 gramov

Priemerné sacharidy v g: 106,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,34
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 29,05