Lievance s lekvárom ( II.stupeň ZŠ ) 270 gramov

Priemerné sacharidy v g: 111,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 11,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,41
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 24,17