Krupicová kaša( II.stupeň ZŠ ) 300 gramov

Priemerné sacharidy v g: 51,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 5,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,17
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 57,8