Knedličky ovocné zo zemiakového cesta( II.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 101,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,39
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 25,57