Knedličky ovocné z kysnutého cesta( II.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 76,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 7,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,32
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 31,54