Kapustníky( II.stupeň ZŠ ) 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 107,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,43
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 23,21