Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom (buchtičky 130g, krém 130g)( II.stupeň ZŠ ) 320 gramov

Priemerné sacharidy v g: 89,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 9
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,28
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 35,71