Buchty pečené s čokoládovo-orieškovým krémom( II.stupeň ZŠ ) 240 gramov

Priemerné sacharidy v g: 104,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 10,5
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,44
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 22,92