Kaleráb 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 3,4
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,34
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,03
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 294,12