Buchty pečené plnené makom( II.stupeň ZŠ ) 260 gramov

Priemerné sacharidy v g: 126
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 12,6
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,48
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 20,63