Buchty na pare plnené lekvárom( II.stupeň ZŠ ) 250 gramov

Priemerné sacharidy v g: 127,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 12,8
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,51
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 19,55