Osúch slaný (langoš) s cesnakom( II.stupeň ZŠ ) 230 gramov

Priemerné sacharidy v g: 87,2
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,7
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,38
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 26,38