Kapustné fliačky (sladké)( II.stupeň ZŠ ) 330 gramov

Priemerné sacharidy v g: 62
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 6,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,19
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 53,23