Zemiakové placky( II.stupeň ZŠ ) 290 gramov

Priemerné sacharidy v g: 82,1
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 8,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,28
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 35,32