Karotka 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 9,7
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,97
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,1
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 103,09