Tofu v cestíčku( II.stupeň ZŠ ) 110 gramov

Priemerné sacharidy v g: 33,3
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 3,3
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,3
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 33,03