Kel ružičkový 100 gramov

Priemerné sacharidy v g: 7,6
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 0,76
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,08
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 131,58