Syrové placky( II.stupeň ZŠ ) 110 gramov

Priemerné sacharidy v g: 21,9
Množstvo Sj na jednotku hmotnosti: 2,2
Množstvo SJ na 10 g výrobku: 0,2
Množstvo g zodpovedajúce 1SJ: 50,23